Wednesday, April 7, 2010

Cara-cara mengukuhkan perpaduan kaum

Mengukuhkan perpaduan kaum memang sangat penting dalam sesebuah negara supaya rakyatnya dapat hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni.
Di sekolah,pelajar digalakkan untuk belajar bersama-sama dan saling membantu dalam pelajaran.Dengan ini juga,dapat mempelajari budaya dan kepercayaan kaum yang berlainan secara mendalam.
Di kampung atau bandar digalakkan untuk menggalakkan gotong-royong di kawasan-kawasan tersebut.Melalui ini,rakyat dapat mengeratkan hubungan dan juga saling tolong-menolong antara satu sama lain.
Rakyat-rakyat juga boleh saling ziarah-menziarahi untuk mengukuhkan perpaduan kaum.Hal ini demikian kerana ia dapat mengeratkan hubungan dalam pelbagai kaum dan juga memahami adat-adat atau budaya kaum-kaum yang lain.
Rakyat diserukan agar saling hormat-mrnghormati dan bantu-membantu dalam kaum yang berlainan supaya dapat mengukuhkan perpaduan kaum dan rakyatnya juga dapat hidup dalam keadaan yang aman dan damai.

No comments:

Post a Comment